Chào mừng bạn đến với Trí Công !

“Đối tác tin cậy – Giải pháp chuyên nghiệp – Dịch vụ chu đáo”

“Đối tác tin cậy” thể hiện mong muốn của Trí Công Móng Cái xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, lâu dài, thịnh vượng cùng phát triển với các khách hàng của mình. Chúng tôi hiểu rằng chỉ có xây dựng được mối quan hệ đối tác, các bên mới có cơ hội tăng cường trao đổi để cùng hướng tới những giải pháp tối ưu nhất. Để làm được điều đó chúng tôi luôn cam kết bảo vệ quyền lợi của các đối tác.

“Giải pháp chuyên nghiệp” đó chính là tiêu chí về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cam kết. Nó cũng là một trong những yếu tố quan trọng để có được sự tin cậy của đối tác.

“Dịch vụ chu đáo” thể hiện tính nhân văn trong triết lý kinh doanh của Chúng tôi. Thông điệp để thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm và cam kết từ chính đội ngũ con người của Trí Công Móng Cái trong các sản phẩm và dịch vụ mình cung cấp.

I.    BỘ PHẬN KẾ TOÁN
1.     Chức năng:
Bộ phận tài chính kế toán là bộ máy quản lý tình hình tài chính của công ty, chịu sự quản lý giám sát trực tiếp của Tổng giám đốc đồng thời phối hợp chặt chẽ với cỏc bộ phận, phòng ban khác đảm bảo tình hình phát triển chung của toàn công ty.
2.    Nhiệm vụ:
-    Nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan đến tài chính;
-    Chịu trách nhiệm về tính chính xác hồ sơ tài liệu liên quan đến tài chính của Công ty;
-    Đối chiếu các khoản công nợ phải thu và các khoản công nợ phải trả;
-    Theo dõi các hợp đồng phát sinh hàng tháng;
-    Kiểm kê tài sản, hàng tồn kho vào cuối niên độ kế toán;
-    Tham vấn cho Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến tổ chức quản lý hệ thống tài chính của Công ty;
-    Đại diện giao dịch với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán của Công ty;
-    Xây dựng và vận hành hệ thống kế toán nội bộ của Công ty;
-    Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của Công ty;
-    Lập, quản lý hồ sơ tham gia BHXH, BHYT của nhân viên trong Công ty;
-    Đại diện giao dịch với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT cho nhân viên của Công ty.

II.    BỘ PHẬN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
1.    Chức năng:
    Bộ phận kinh doanh là một trong những bộ phận quan trọng nhất đối với sự phát triển của bất cứ tổ chức kinh tế nào. Đối với Công ty TNHH Trí Công Móng Cái, Bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm đối với chiến lược kinh doanh, mở rộng hệ thống khách hàng của Công ty. Thực hiện các thủ tục hải quan: Mở tờ khai, Giao nhận hàng, ... Bộ phận chịu sự quản lý và giám sát trực tiếp của Tổng giám đốc Công ty, phối hợp với các Bộ phận khác phục vụ cho việc xây dựng nền tảng phỏt triển vững mạnh của Công ty.
2.    Nhiệm vụ:
-    Xây dựng các chương trình xúc tiến và chăm sóc khách hàng thường xuyên;
-    Mở tờ khai hải quan;
-    Giao nhận hàng hóa;
-    Tìm kiếm các khách hàng mới cho Công ty, thiết lập quan hệ với khách hàng, đàm phán ký kết các hợp đồng kinh tế;
-    Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Công ty cho các đối tác;
-    Xây dựng và đề xuất các phương án sản xuất, kinh doanh cho Giám đốc Công ty trong từng tháng, từng Quý;
-    Chịu trách nhiệm phát triển thị trường chung cho Công ty.

III.    BỘ PHẬN XẾP DỠ HÀNG HÓA, BẢO VỆ TẠI CẢNG VÀ KHO HÀNG
1.    Chức năng, nhiệm vụ:
-    Nhập và xuất hàng húa từ cảng và kho của Cụng ty;
-    Quản lý, bảo quản toàn bộ số hàng húa tại cảng và trong kho của Cụng ty;
-    Kiểm tra định kỳ và báo cáo với Giám đốc Công ty về tỡnh trạng của hàng húa;
-    Nghiờn cứu và đề xuất với Giỏm đốc Cụng ty cỏc giải phỏp bảo quản hàng hoỏ tốt nhất trong điều kiện thực tế;
-    Bảo vệ an ninh cho toàn bộ hàng hoỏ và tài sản của Cụng ty tại cảng và cỏc kho hàng.
2.    quy trỡnh thực hiện:
-    Nhập hàng vào kho: Kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa → Phõn loại và sắp xếp hàng hóa theo quy định của Công ty theo → Lập biờn bản nhập hàng → Vào sổ hệ thống các thông tin liên quan đến mỗi lô hàng → Báo cáo cho Giám đốc về việc nhập hàng đó hoàn tất.
-    Xuất hàng: Tiếp nhận và kiểm tra lệnh xuất hàng theo quy định của Cụng ty → Sắp xếp và kiểm tra các vấn đề về: Chủng loại, số lượng, chất lượng của hàng xuất ra → Lập biờn bản xuất hàng và ký xỏc nhận cựng người nhận → Ghi vào sổ nhật ký xuất hàng → Báo cáo với Giám đốc.

IV.    BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH
1.     Chức năng:
-    Là bộ mỏy điều hành tổng hợp của công ty, thu thập, xử lý thụng tin hỗ trợ cho hoạt động quản lý, chăm lo mọi lĩnh vực dịch vụ hậu cần đảm bảo các điều kiện vật chất cho hoạt động của công ty;
-    Hệ thống tổ chức bộ mỏy quản lý, tổ chức thực hiện cỏc thể chế hoạt động của công ty;
-    Hệ thống chế độ trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi, chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong hoạt động của công ty;
-    Quản lý, đói ngộ và phỏt triển nguồn nhõn lực của cụng ty.
2.     Nhiệm vụ:
-    Xõy dựng và tổ chức thực hiện cỏc chương trỡnh;
-    Thu thập, xử lý, quản lý và sử dụng thụng tin;
-    Quy chuẩn và chịu trỏch nhiệm về tớnh phỏp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản;
-    Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy văn phũng;
-    Tổ chức giao tiếp, đối nội, đối ngoại của cụng ty;
-    Duy trỡ hoạt động thường xuyên, liên tục của văn phũng;
-    Bảo đảm nhu cầu hậu cần, kinh phí chi tiêu, quản lý vật tư, tài sản của công ty;
-    Tuyển dụng nhõn sự;
-    Đề xuất hay thuyên chuyển công tác, vị trí nội bộ;
-    Xây dựng bậc lương, điều chỉnh nâng, hạ lương;
-    Xây dựng chính sách thưởng, phạt, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xó hội, y tế…;
-    Đề xuất thôi việc, ngừng thử việc, cộng tác… đối với những trường hợp không đạt hiệu quả.
V.    TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
-    Giúp Giám đốc quản lý nội bộ, văn phũng, nhõn sự, chớnh sỏch, chế độ đối với nhân viên trong Công ty;
-    Tham vấn trực tiếp cho Giám đốc Công ty

Hỗ trợ trực tuyến

  
   Phòng Kinh doanh

 
   Phòng XNK

Quảng cáo

@ Copyright by Công ty TNHH Trí Công Móng Cái
Trụ sở chính: Số nhà 20, đường 5/8, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 033.3882356  Fax: 033.3882991
Email :
tricong@tricong.vn
Website: http://tricong.vn